SORUMLULUKLARINIZ

 

1-Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme

 2-Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme

 3-Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma

 4-Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme

 5-İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme

 6-Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama

 7-Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma