Kliniklerden yönlendirilen hastaların cerrahi ünitesinde muayeneleri yapıldıktan sonra hastanın aciliyetine ve hasta yoğunluğuna göre en yakın randevu tarihi verilir. Cerrahi ünitesinde yapılan işlemler şunlardır:

* Gömülü diş operasyonu
* Preprotetik cerrahi işlemleri
* Odontojenik enfeksiyon tedavileri
* Odontojenik kist operasyonları
* Çene yüz bölgesi patolojileri ve tedavileri